7 Cửu Long, Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline: 0833.234567
ducanhretail@gmail.com